หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

น.รู้คนขังสุข รู้คุกขังสัตว์

You need to upgrade yourAdobe Flash Player.

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

น.พุทธเทวนิยมหรือพุทธอเทวนิยม

น.มรรคาปรมัตถ์

น.อนุบุพพิกถา

น.บุญบาปที่เห็นได้ในชาตินี้

น.ฆ่ามันด้วยมือเรา

น.ทุจริตของคนดี

น.ธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน

น.ตอบฝรั่งเรื่องสังคมพุทธ เล่ม2

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ป่ากับศาสนาพุทธ

ศาสนาพุทธมีทัศนคติต่อป่าอย่างไร โดย..พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ พระอริยเจ้าชั้นสูงจำเป็นต้องอยุ๋แต่ในป่าเท่านั้นหรือ ป่าทำให้เกิดความวิเวกที่แท้จริงใช่หรือไม่ แล้วทำไมพระพุทธเจ้าต้องอยู่ป่าถึง 6 ปี สมาธิกับป่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และฯลฯ ท่านสามารถหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นปิตุบูชา ในวาระครบรอบ 72 ปี ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ 5 มิถุนายน 2548-4มิถุนายน 2549

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พอเพียงแบบพุทธ

น.พอเพียงแบบพุทธ เป็นหนังสือที่ถอดความจากการบรรยายธรรมของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ที่พุทธสถานศรีษะอโศก ตีพิมพ์เป็นเล่มเมื่อ กันยายน 2552

การลอกคราบเป็นการเมืองใหม่

น.การลอกคราบเป็นการเมืองใหม่ โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์

วิถีธรรมในสังคมการเมืองใหม่

หนังสือ "วิถีธรรมในสังคมการเมืองใหม่" เรียบเรียงจากคำสาธยายธรรมจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ความหนา 66 หน้า

การเมืองตามประสาโพธิรักษ์

น.การเมืองตามประสาโพธิรักษ์ ว่าด้วยความหมายของการเมืองที่แท้จริงในทัศนะของศาสนาพุทธที่แท้ ถอดความจากการบรรยายธรรมของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ในช่วงชุมนุมทางการเมือง

รหัสกรรม

น.รหัสกรรม รวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิบากกรรมต่างๆจากหลายนักเขียน เพื่อให้ทุกท่านตระหนักชัดว่า "กฏแห่งกรรมยุติธรรมที่สุด"

สมาธิพุทธ

น.สมาธิพุทธิ..เป็นหนังสือที่อธิบายขยายความพระสูตร "มหาจัตตารีสกสูตร" อย่างพิศดาร พิมพ์เป็นหนังสือเล่มครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2541 เรียบเรียงจากคำบรรยายของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์