หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

น.ธรรมที่เป็นพุทธ-สมณะโพธิรักษ์

1 ความคิดเห็น:

  1. ธรรมะขององค์สัมมาพระพุทธเจ้าเป็นความจริงตลอดไป

    ตอบลบ