หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ความรัก 10 มิติ

.ความรัก 10 มิติ รวบรวมและเรียบเรียงจากปาฐกถาธรรมของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ที่แสดงไว้เมื่อ 7 กรกฏา 2518 ณวิทยาลัยครูเชียงใหม่(ณ.ขณะนั้น) และเมื่อ 8 กรกฏาคม 2518 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่