หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สมาธิพุทธ

น.สมาธิพุทธิ..เป็นหนังสือที่อธิบายขยายความพระสูตร "มหาจัตตารีสกสูตร" อย่างพิศดาร พิมพ์เป็นหนังสือเล่มครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2541 เรียบเรียงจากคำบรรยายของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์