หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การเมืองตามประสาโพธิรักษ์

น.การเมืองตามประสาโพธิรักษ์ ว่าด้วยความหมายของการเมืองที่แท้จริงในทัศนะของศาสนาพุทธที่แท้ ถอดความจากการบรรยายธรรมของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ในช่วงชุมนุมทางการเมือง