หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การฆ่าพุทธศาสนาด้วยเจตนาที่แสนดี

น.การฆ่าพุทธศาสนาด้วยเจตนาที่แสนดี เป็นหนังสือที่อธิบายขยายความเกี่ยวกับเรื่องปาฏิหาริย์ 3ประการ ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา คือ อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์