หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พอเพียงแบบพุทธ

น.พอเพียงแบบพุทธ เป็นหนังสือที่ถอดความจากการบรรยายธรรมของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ที่พุทธสถานศรีษะอโศก ตีพิมพ์เป็นเล่มเมื่อ กันยายน 2552