หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประนีประนอมกันด้วยนานาสังวาส

น.ประนีประนอมด้วยนานาสังวาส ..สาราณียากรโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พศ.2548 เนื่อหาเขียนขึ้นเพื่อบันทึกเหตุการณ์ ความเป็นมนุษย์ของคนบนโลกใบนี้ ว่ามีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่อสิ่งใดกันแน่ ท่านจะหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้