หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อีคิวโลกุตระ

น.อีคิวโลกุตระ เรียนรู้อารมณ์อันวิเศษของพุทธ เป็นข้อเขียนที่รวบรวมเรียบเรียงและเพิ่มเติมจากการอบรมทำวัตรเช้าโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์แห่งสันติอโศก ณ.พุทธสถานราชธานีอโศก เมื่อ25 มกราคม 2543 จัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเนื่องในวาระสามทศวรรษแห่งการงานของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์