หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พุทธเป็นอเทวนิยมอย่างนี้

น.พุทธเป็นอเทวนิยมอย่างนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นปิตุบูชา ในวาระครบรอบ 72 ปี ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ 5 มิถุนายน 2548-4 มิถุนายน 2549 ความหนา 192 หน้า