หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วรรณะ 9

น.วรรณะ9 ลักษณะของคนชั้นสูง เป็นหนังสือลำดับ 2 ของโครงการ"หิ่งห้อย" เนื้อหาได้ถอดความจากการแสดงธรรมก่อนฉัน ที่พุทธสถานสันติอโศก เมื่อ 19 กค.2540 ความหนา 50 หน้า พิมพ์เป็นหนังสือ เมื่อ พ.ศ.2552