หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สาธารณโภคี:เศรษฐกิจชนิดใหม่

น.สาธารณโภคี: เศรษฐกิจชนิดใหม่ คือกลไกสำคัญในระบบบุญนิยม เป็นองคาพยพใหญ่ที่มีบ่อเกิดมาจากแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของพุทธศาสนา อันเป็นสิ่งสำคํญอย่างยิ่งยวดในโลกในสังคมทุกวันนี้ จัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเนื่องในวาระ นสพ.เราคิดอะไรครบรอบ 13 ปี ตวามหนา 186 หน้า ตีพิมพ์ เมื่อ ตุลาคม 2550