หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รหัสกรรม

น.รหัสกรรม รวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิบากกรรมต่างๆจากหลายนักเขียน เพื่อให้ทุกท่านตระหนักชัดว่า "กฏแห่งกรรมยุติธรรมที่สุด"